English
XDM Netwerk Nederland - slider-left. XDM Netwerk Nederland - slider-right.
XDM Netwerk Nederland - alphatron-mri-mach7.

XDM Netwerk Nederland

Het netwerk voor veilige uitwisseling van medische data dat werkt met elk merk en type PACS en VNA


XDM Netwerk Nederland - xdmcd2.
De kans daarop is erg groot, want ondanks initiatieven zoals regionale netwerken (XDS) en portalen (VIPP programma) was ook in 2017 de DVD wederom het meest gebruikte medium om beelden en verslagen uit te wisselen tussen ziekenhuizen.

Het XDM Netwerk Nederland: efficiënter en veiliger
Ziekenhuizen en zorginstellingen werken onderling steeds nauwer samen. Deze samenwerking zorgt voor een grote hoeveelheid onderzoeken die met elkaar uitgewisseld moeten worden en dat moet efficiënter en veiliger. En dat kan ook. Via het XDM Netwerk van Alphatron: met het XDM Netwerk Nederland reduceert u in rap tempo het gebruik van DVD’s binnen uw ziekenhuis. 


Wanneer patiënten worden verwezen naar een ziekenhuis of wanneer patiënten bij een ander ziekenhuis terecht komen, worden eerder gemaakte onderzoeken met elkaar gedeeld. Deze samenwerking zorgt voor een grote hoeveelheid medische data die met elkaar uitgewisseld dient te worden. Ondanks initiatieven zoals regionale netwerken (XDS) en portalen (VIPP programma) was ook in 2017 de dvd wederom het meest gebruikte medium om beelden en verslagen uit te wisselen tussen ziekenhuizen en zorginstellingen. Alphatron wil het verbruik van dvd’s voor deze toepassing verminderen. Dit met als doel om uitwisseling sneller, veiliger en goedkoper te maken. Dit was dan ook de belangrijkste drijfveer voor Alphatron Medical om het initiatief te nemen tot een landelijk XDM DICOM Mail netwerk voor de Nederlandse ziekenhuizen (XDM Netwerk Nederland).

Een gemiddeld ziekenhuis in Nederland wisselt onderzoeken uit met zo’n 80 verschillende zorginstellingen. Deze, vaak incidentele, uitwisseling maakt voor een algemeen ziekenhuis gemiddeld 33% van de totale uitwisseling van onderzoeken uit. Het XDM Netwerk Nederland maakt het mogelijk om eenvoudig verbindingen te maken met deze verwijzers en andere organisaties in de gezondheidszorg.

XDM is ideaal voor uitwisselingsvraagstukken waarbij wordt gecommuniceerd tussen 2 partijen (peer-to-peer) en waarbij allerlei beelden en verslagen overgenomen dienen te worden in het ontvangende PACS en/of VNA systeem, zoals in het geval van verwijzingen en overdrachten van patiënten tussen ziekenhuizen. Doordat het XDM Netwerk Nederland gebaseerd is op de internationale DICOM Mail standaarden kunnen alle aangesloten ziekenhuizen veilig medische data uitwisselen, direct vanuit het eigen PACS en/of VNA. Een gebruiker selecteert in het eigen systeem de onderzoeken om te verzenden en kiest in het adresboek de ontvanger. De onderzoeken worden vervolgens met encryptie verzonden via het Nederlandse XDM Netwerk en direct afgeleverd in het systeem van de ontvanger.

Om een landelijk XDM Netwerk te bewerkstelligen heeft Alphatron een centrale Nederlandse XDM-server ingericht met daarbij een landelijk adresboek waarin alle aangesloten Nederlandse ziekenhuizen (op afdelingsniveau) zijn opgenomen en waar aangesloten ziekenhuizen en zorginstellingen veilig mee kunnen communiceren. Het XDM Netwerk Nederland bevat een distributienetwerk van security keys voor de encryptie van de data, zodat alle data versleuteld wordt verzonden.

Het XDM Netwerk naadloos en complementair samen met bestaande XDS infrastructuren. Met de oprichting van het XDM Netwerk Nederland is het nadrukkelijk niet de intentie om de concurrentie aan te gaan met bestaande XDS infrastructuren maar juist complementair daaraan te opereren. XDS kent een langere doorlooptijd en is relatief kostbaar voor een ziekenhuis, maar kent daarentegen ook meer toepassingsmogelijkheden. Het advies is dan ook om XDS infrastructuren te blijven inzetten voor structurele (regionale) samenwerkingsverbanden waarvoor men bereid is om een investering te doen in tijd en geld.

 


Dé grote voordelen van het XDM Netwerk Nederland:

  • Veilige uitwisseling volgens internationale standaard (XDM DICOM Mail)
  • Landelijk netwerk
  • Het werkt met elk merk en type PACS en VNA
  • Het levert een forse kostenreductie op t.o.v. dvd verbruik of andere oplossingen
  • De implementatie is eenmalig en kent een zeer korte doorlooptijd
  • Minimale investering in resources voor een ziekenhuis


De technologie achter het netwerk maakt het mogelijk om zorgverleners te koppelen zonder noemenswaardige technische of financiële inspanningen. Om de beelddata te ontvangen is alleen een lokale virtuele machine noodzakelijk, evenals een XDM-enabled applicatie. Ondersteunt uw eigen PACS nog niet de XDM DICOM Mail standaard? Zelfs dan kunt u met de meegeleverde XDM-gateway uw PACS aansluiten. De technologie achter het netwerk maakt het mogelijk zorgverleners te koppelen zonder noemenswaardige technische of financiële inspanningen. Het XDM Netwerk Nederland is dus een garantie voor een kostenefficiënte, snelle en betrouwbare communicatie tussen ziekenhuizen en andere zorginstellingen.


Meer weten? Neem contact op met Gijs Schilten of Daan Frerichs en zij praten u graag bij!

XDM Netwerk Nederland - gijs.
Gijs Schilten

specialist regionale samenwerking XDS, XDM
g.schilten@alphatronmedical.com

+31 (0)6 29 37 10 76

XDM Netwerk Nederland - daan.
Daan Frerichs

Specialist Radiologie en workflow
d.frerichs@alphatronmedical.com

+31 (0)6 21 39 46 92